Wie zijn wij?

Wie zijn wij

De Golog Support Foundation is een non-profit organisatie opgericht in het jaar 2007.

De nog volledig traditioneel levende nomadenbevolking van Golog, Tibet heeft weinig tot geen toegang tot gezondheidszorg, en/of onderwijs. Wij bieden hen hierin ondersteuning!

Waarom ondersteuning?

De bevolking geeft zelf aan waar behoefte aan is en mogelijkheden liggen. Wij helpen hen met het realiseren van hiervan. Motiverende gedachte hierachter is dat zij dit uiteindelijk zelf, op eigen kracht, verder kunnen ontwikkelen en de Tibetaanse cultuur volledig onaangetast en gewaarborgd blijft.

Naast het verstrekken van medische zorg is het in het snel veranderende Tibet van belang dat kinderen toegang hebben tot educatie zodat zij een toekomstperspectief hebben en hun dromen kunnen waarmaken. Vele kinderen zijn geboren in nomadenfamilies. Nomaden zijn herders en nomadenkinderen hebben geen vaste woon- en/of verblijfplaats danwel een school in hun omgeving. Onze reactie hierop is het project Phende Menkhang / Childfund. Middels het Childfund bieden wij nomaden(wees)kinderen een veilig onderkomen. Wij voorzien de kinderen van kost en inwoning, kleding, educatie en indien nodig medische zorg.

Wij vinden het belangrijk dat mensen niet zomaar geld doneren, maar dat onze donateurs door hun bijdrage investeren in een lokaal initiatief dat volledig bijdraagt aan toekomstige Tibetaanse generaties.

Ons uiteindelijke doel is dan ook om de lokale bevolking de mogelijkheid te geven om op eigen kracht de verschillende projecten in te richten, te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 Projecten Golog Support Foundation

De samenwerking tussen de Golog Support Foundation en de lokale bevolking is transparant en kleinschalig te noemen.

Sinds de oprichting zijn er al verschillende projecten opgestart, ondersteunt en overgedragen aan de lokale bevolking en organisaties. Hieronder een overzicht van onze projecten en de verleende financiële ondersteuning.

Een overzicht:

 1. – 2006 Aankoop huis Childfund op particulier initiatief
 2. – 2009 Childfund totaal € 2.500,00
 3. – 2009 Actie breng de dokter dichtbij totale kosten € 5.274,05
 4. – 2010 Opening Healthcarecentrum bouw € 15.200,00
 5. – 2011 Healthcarecentrum voorraad en bouw € 15.415,00
 6. – 2012 Childfund  € 1.500,00
 7. – 2012 Noodhulp bij noodweer  € 2.000,00
 8. – 2012 Actie een kinderhuis voor Golog
 9. – 2013 Actie een kinderhuis voor Golog totale investering € 42.500,00
 10. – 2015 Aktie noodhulp aardbeving Nepal: opbrengst € 3.600,00 
 11. – 2015 Project Phende Menkhang, gezondheidszorg/onderwijs nomadenkinderen € 10.000,00
 12. – 2016 Project Gabde County Health, € 2.400,00 herstel dak
 13. – 2016 Project Phende Menkhang, gezondheidszorg/onderwijs nomadenkinderen € 7.600,00
 14. – 2017 Project Phende Menkhang, gezondheidszorg/onderwijs nomadenkinderen  € 10.000,00
 15.  –2018 Project Phende Menkhang, gezondheidszorg/onderwijs nomadenkinderen € 7.000,00
 16.  -2018 Inzamelingsaktie “Gadeng” € 7.085,00

Onze missie

(statuten 5 juni 2007)
De stichting Golog Support Foundation heeft als doel het ontwikkelen van activiteiten ter ondersteuning, financieel of anderszins, van medische/educatie of andere projecten ter bevordering van het welzijn van de bevolking van Tibet. In het bijzonder de regio Golog. Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven fondsen of anderszins faciliteren van projecten.

De Golog Support Foundation is een non-profit organisatie wat betekent dat er geen winstoogmerk is en de doelstelling is de ondersteuning van private of publieke aangelegenheden voor niet-commerciële, vaak maatschappelijke doeleinden. (bron: Wikipedia)

In Europa is de Golog Support Foundation groep ondergebracht in:
* Stichting Golog Support Foundation Nederland
* Golog Support Foundation Luxembourg ASBL

Zij draaien ieder afzonderlijk van elkaar projecten, hanteren een eigen bestuur en financieel verantwoordingsbeleid maar dragen wel dezelfde gemeenschappelijke doelstelling. Tijdens de oprichting hebben wij ons onze projecten onderverdeeld in drie werkgebieden, te weten:
* Golog Education
* Golog Healthcare
* Golog Childfund

Onze visie

Wij geloven dat wij door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten wij grenzen kunnen doen laten vervagen. Wij brengen de positieve kanten van de Tibetaanse en de westerse cultuur samen en creëren daarmee kansen voor de nomadenbevolking in Golog. Hiernaast geeft het een kans om een bijdrage te leveren aan verbetering van leefomstandigheden van onze medemens die zich ook uitstrekt tot volgende generaties.

Wij streven ernaar om anderen kennis te laten maken met de Tibetaanse cultuur en de menselijke waarden en wijsheid die hierin verborgen liggen.