Golog Healthcare

Aan het begin van het jaar 2010 ontstond voor ons de mogelijkheid om een eerste healthcarecentrum te bouwen in de provincie Darlag. Het project “Phende Menkhang”. Op een gedoneerd stuk grond van een lokaal klooster werd een centrum gebouwd voorzien van een zestal kamers.

In de zomer van 2012 werd gestart met de ontwikkeling en realisatie van ons tweede gezondheidscentrum “Gabde”.
Anno 2018 is dit centrum operationeel.

 


lees meer…

Golog Education

De Golog Support Foundation heeft een school geadopteerd in de stad Dawu (Dratshog Lobchung school). Docenten, werkzaam op deze school, zijn tevens als monnik verbonden aan het bijbehorende Tratsokklooster.

Een aantal malen werd dit onderwijsproject bezocht. Lees hier de reisverslagen opgemaakt door Hannemeis Peis en Shaya Laughlin en neem een kijkje in Golog Support Education.

 

lees meer…

Golog Childfund

Het Golog Childfund biedt, in de meest ruime zin van het woord, zorg aan een groep kinderen die wees zijn geraakt. Wij doen dit door middel van het bieden van onderdak, kleding, eten, indien nodig medicatie en het verstrekken van gratis onderwijs.

Het Golog Childfund biedt deze weeskinderen toekomstperspectief en veiligheid.
lees meer…

Lama Jigmé Namgyal

Initiator van de stichting Golog Support Foundation is Lama Jigmé Namgyal. In 1973 werd hij geboren in een nomadenfamilie in de Gologregio.

Tibet en haar nomadenbevolking

Nomaden zijn mensen die rondtrekken en die geen vaste plek hebben om te verblijven. Het woord stamt af uit het Grieks en betekent “herdersvolken” : zij die hun kudde weiden.

Steun ons!

Jij kunt ons helpen!

Door het doen van een donatie en op deze manier onze projecten financieel te ondersteunen.

Er zijn diverse vrijwilligersmogelijkheden binnen onze stichting waarin je van betekenis kunt zijn.

Organiseer je een evenement, wil je een leuke voorlichtingsbijeenkomst over Tibet, nomaden of onze projecten? Wij verzorgen deze graag.

 

Afgestudeerd

Afgestudeerd

  Op 17 juni 2017 bereikte ons vanuit Golog het bericht dat Jangchub die,  mede dankzij financiële ondersteuning door onze stichting, officieel is afgestudeerd in de traditionele Tibetaanse geneeskunde. Deze studie duurt een aantal jaar en sinds dit afstuderen...

Lees meer
Jerome!

Jerome!

Sinds haar oprichting in 2007 heeft onze stichting zijn allerjongste donateur mogen verwelkomen. Jerome doneerde zijn 4 euro voor de opvang van onze weeskinderen in Tibet. Wij zijn ontroerd door dit gebaar en vinden dat Jerome een plekje op onze website verdient...

Lees meer