Update mei 2021

Wij zijn een organisatie die (wees) kinderen in de Golog regio ondersteunt. Onze financiële bijdrage  wordt ter plekke besteed aan schoolgeld en soms ook aan kosten van levensonderhoud. Dit doen wij structureel, voor de gehele periode dat een kind een schoolopleiding volgt. 

Golog Education

Today’s children, tomorrow’s future
Phende Menkhang; Een school, een klooster, een ziekenhuis

Onder leiding van initiator Lama Jigmé Namgyal, draagt de Golog Support Foundation zorg voor educatie van kleine nomadenkinderen. De stichting heeft een school geadopteerd in de stad Dawu waar gratis onderwijs wordt verstrekt aan kinderen uit de omgeving. In deze groep zitten tevens kinderen die volledig wees zijn geraakt.

Volledig wees

Weeskinderen, die geen enkele familie meer hebben die voor opvang en financiële steun zorg kunnen dragen, worden in hun bestaan gedragen door het het klooster waar deze school onder valt. De school heeft een capaciteit van 28 bedden.

Half wees

Het klooster ondersteunt de school in de vorm van donaties die mensen naar het klooster brengen. Monniken die een inkomen hebben schenken dit aan de kinderen voor het kopen van dekens, boeken, eten en indien nodig medicatie. Vanwege de afgelegen liggen van het klooster zijn deze donaties nihil. De wegen zijn vaak slecht begaanbaar als gevolg van zware regenval.

Het onderwijs wordt verstrekt door leraren die als monnik verbonden zijn aan het klooster en wordt verzorgd voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar. Vanaf 13 jaar kan de keuze gemaakt worden om als monnik verder te studeren in het klooster of als leek te gaan studeren op een overheidsschool in de stad Gabde.

In het snel veranderende Tibet is educatie van essentieel belang om het doorgeven en behouden van het Tibetaanse cultuurgoed.
In het klooster en op school verblijven alleen jongens. Dit heeft te maken met het feit dat in het klooster alleen monniken verblijven en de meeste kinderen ook als monnik verder zullen gaan als de tijd rijp is om een keuze te maken.

Reisverslag Hannemeis Peters

Begin april 2007 reisde ik af naar de stad Dawu. Gedurende mijn 8 uur durende busreis vanuit Xining maakte ik kennis met een imponerend landschap: besneeuwde bergtoppen en grote massieve rode, gele en groene…

Reisverslag Shaya Laughlin

Tibet heeft altijd een unieke greep op mijn verbeelding uitgeoefend, als kind al. Opgesloten in het fort in de bergen, droomde ik van het ontdekken van deze mysterieuze plek. Vorige maand had ik de kans om…

Reisverslag Antje Steenhuizen

Antje Steenhuizen bezocht de projecten van onze stichting. Middels een vraag- en antwoord sessie hebben wij geprobeerd haar reis te vatten in een verslag.

Reisverslag Auke de Jong

Als ik aan Golog denk zie ik allemaal kleuren voor me. Bordeauxrood van de gewaden van de boeddhistische monniken en nonnen, knaloranje van de kralen…
Educatie algemeen in Tibet
Sommige nomadenkinderen gaan al heel jong, rond hun 5e levensjaar naar een klooster. Zij ontvangen daar kost, inwoning en scholing. Andere kinderen brengen een groot deel van hun jeugd door bij hun familie. Als de familie genoeg geld heeft kan het kind naar een gewone overheidsschool voor basisonderwijs waar zij dan ook vaak gaan wonen op een zgn dormitory.

In 2014 bezocht Antje Steenhuizen het onderwijsproject van de stichting Golog Support Foundation. Zij meldt hierover in haar verslaglegging “veel van de studenten die ik in het instituut heb leren kennen hebben nooit een kans gehad op het volgen van onderwijs. Het instituut was voor hun een allereerste kennismaking met onderwijs. Sommige kinderen zijn al 14 jaar oud als zij het Tibetaanse alfabet nog moeten gaan leren. Zij zijn voor die tijd nog nooit naar school geweest maar helpen hun ouders bij het hoeden van het vee.

Bij donaties aan het project Golog Education zullen deze gebruikt worden voor bestaansmiddelen, betere bedden, zorg voor lesmateriaal, en er is een wens voor het kunnen opvangen van meerdere kinderen.