Het 2e gezondheidscentrum “Gabde”

Voorzijde

In het jaar 2006 werd er op particulier initiatief een huis aangekocht gelegen in de stad Gabde waar weeskinderen in werden opgevangen. Dit huis werd bij de oprichting van de Golog Support Foundation bij onze stichting ondergebracht en gekoppeld aan het Childfundproject.

Het project Gabde, een tweede gezondheidscentrum, valt is het tweede grote project van onze stichting en valt in eerste aanleg onder de verantwoording van onze zusterorganisatie in Luxemburg. De ligging van het tweede gezondheidscentrum is zeer gunstig en ligt zeer nabij de grote stad Dawu.

In de zomer van 2012 werd gestart met de ontwikkeling en realisatie van ons tweede gezondheidscentrum “Gabde”. Vanwege nieuwe overheidsregels kon ons kinderhuis niet meer aan de nieuwe voorschriften voldoen  en paste niet meer als zodanig binnen het bestemmingsplan.

En zo ontstond het idee voor een compleet nieuwbouwproject.

Onze stichting is gebonden aan de Chinese wet- en regelgeving. In het jaar 2018 konden wij officieel kenbaar maken dat er door de Chinese overheid vergunning is verleend tot de opening van het healthcentre.

Wij kunnen anno juli 2018 mededelen dat er arts werkzaam is en er een apotheek operationeel is. Wij mochten hiervan onderstaande korte filmpjes alvast ontvangen.

 

 

———————————————————–

 

 

GABDE HEALTH ANNO 2016

In september 2016 ontvingen wij het bericht dat het healthcentre te kampen had met lekkages afkomstig van het dak. Als gevolg hiervan liet stucwerk in ondergelegen kamers los.

Sinds de start van het centrum in Gabde fungeerde de betonnen vloer (waarop een derde verdieping ooit gerealiseerd kan worden) als dak. Onbeperkt water tegenhouden bleek onmogelijk waardoor er reeds ijzeren platen op waren gelegd en er een constructie met goten was gemaakt. De kwaliteit van de constructie was niet optimaal, afwatering onvoldoende met als gevolg dat bij hevige regenval het water door het beton heen kwam lopen

Vanuit ons team in Gabde ontvingen wij opties hoe deze lekkages te verhelpen waarbij een “lange termijn oplossing” en “weersomstandigheden” een bepalende factor speelden. De opties werden door ons samen met lama Jigme Namgyal en bestuur Luxemburg besproken, de kosten werden bekeken en het besluit werd genomen.

Op de tweede verdieping wordt een stalen dak gemaakt wat 7 tot 8 jaar mee moet kunnen op gelegen locatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiervoor werd door beide vestigingen van onze stichting een bedrag van 35.000 RMB ( € 4714,19) vrij en overgemaakt.

Terwijl er aan het centrum gewerkt werd ontstond er een mogelijkheid om een tweetal kamers van waterleidingen en centrale verwarming te voorzien. Van deze mogelijkheid hebben wij gebruik gemaakt, aangezien het gehele centrum tot op heden geen verwarming en watervoorziening had.

 

 

 

 

 

(foto’s: oktober 2016)