Wij zijn een organisatie die (wees) kinderen in de Golog regio ondersteunt. Onze financiële bijdrage  wordt ter plekke besteed aan schoolgeld en soms ook aan kosten van levensonderhoud. Dit doen wij structureel, voor de gehele periode dat een kind een schoolopleiding volgt. Zo zorgen we ervoor dat een kind deze kan voltooien. We ondersteunen op deze manier 15 kinderen.

Veel mensen in de Golog regio zijn erg arm. Een aantal van hen heeft geen geld om de school voor hun kinderen te betalen. Ook zijn er kinderen die geen vader en/of moeder meer hebben, en waarbij het voor de alleenstaande ouder soms erg moeilijk is nog voor het kind te zorgen. De afstanden naar de school zijn groot in dit uitgestrekte gebied. Een busreis van 8 uur om de school te bereiken is geen uitzondering. Sinds het weeshuis met de school dat wij eerder ondersteunden is opgehouden te bestaan, zijn verschillende kinderen in of bij een school gaan wonen. Soms wonen ze bij familie of kennissen en soms is er een woonmogelijkheid in de school (vergelijkbaar met een internaat).

De ondersteuning die wij geven is voor de periode van de duur van de opleiding of de school. Gemiddeld zijn de kosten voor een opleiding 1113 euro per jaar. Per september 2021 zullen er 2   –  inmiddels jong volwassenen- klaar zijn met hun opleiding. Hierdoor zou er weer ruimte kunnen komen om andere kinderen te ondersteunen. Om ook voor deze nieuwe kinderen structureel geld ter beschikking te kunnen stellen, is uw donatie erg belangrijk.