Wegens gewijzigde omstandigheden, die buiten onze invloedssfeer liggen, is het voor onze stichting Golog Support Foundation (GSF) niet langer mogelijk om de school dan wel het weeshuis door het zenden van geld te ondersteunen. Zowel het weeshuis als de school hebben opgehouden te bestaan. De kinderen die wij als Golog support Foundation ondersteunden zijn ondergebracht bij pleegouder(s) of wonen elders intern. We hebben ervoor gekozen om hen de tegemoetkoming voor studie en levensonderhoud te blijven geven, tot aan het moment dat hun studie is afgerond. Indien hun studie klaar is, kan er een bijdrage gaan naar nieuwe wees- en half weeskinderen, zodat ook zij gedurende een aantal jaren een opleiding kunnen volgen en voltooien. Dit biedt hen een enorm goede kans om daarna in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Aangezien het om langdurige ondersteuning aan deze kinderen gaat en er nog veel kinderen zijn die dit ook nodig hebben, blijft je hulp van harte welkom.

We bedanken iedereen voor de donatie(s) die gegeven zijn, zelfs in deze corona periode. Het is hartverwarmend voor ons als bestuur om dit mee te maken.