Mei 2015
Op 11 mei 2015 werd door Lama Jigmé via een persoonlijke boodschap uiting gegeven aan het feit dat de Stichting Golog Support Foundation haar hulp en kennis wilde inzetten voor hulpverlening aan slachtoffers van de aardbeving in Nepal.

Deze oproep richtte zich op de Tibetaanse vluchtelingen wonend in de meest afzonderlijk gelegen en moeilijkst bereikbare gebieden.

Op 24 mei 2015 werd in Pijnacker, voorafgaande aan een teaching van lama Jigmé Namgyal, een tussenstand bekend gemaakt. Na 14 dagen was er een bedrag van 3.200 euro gedoneerd. Ten tijde van deze tussenstand waren onze contacten in Nepal al gelegd maar hadden wij besloten om onze opbrengst nog niet te doneren. In Nepal was men al aan het werk om een zogenoemde Golog Charity te genereren. De persoonlijke contacten hiervoor liepen via lama Jigmé en de hulpverleners zelf, die ter plekke het overzicht hielden.

De verwarring onder de mensen en de chaos in de specifieke gebieden was ons inziens nog te groot. Wij wilden er als stichting zeker van zijn dat wij de donaties door jullie gedaan volledig op de juiste plek van bestemming terecht zouden komen.

September 2015
Uiteindelijk werd in september 2015 door het bestuur en lama Jigmé besloten dat de situatie voldoende gestabiliseerd was om de donaties over te maken naar Nepal.

Aan deze transactie werd door ons geen publiciteit gegeven totdat wij met zekerheid konden zeggen dat de middelen veilig en wel op de plek van bestemming zouden zijn gearriveerd. Dit bleek gelukt.

Via onze contactpersoon in Nepal ontvingen wij foto’s en beeldmateriaal. De eerste prioriteit lag nog steeds bij de basisbehoeften: water en voedsel. De foto’s tonen ons mensen die blind of anderszins gewond waren geraakt tijdens de aardbeving. Via de Golog Charity ontvingen deze mensen een aantal rupees waarbij tijdens het uitreiken hiervan door de hulpverleners gebeden werden uitgesproken en de mensen op hun beurt hun gebeden naar ons toe uitspraken als dank. Wij zijn als stichting enorm dankbaar dat wij uiteindelijk een bedrag van 3.600 euro hebben kunnen doneren aan de armsten in de meest afzonderlijke gebieden. Dankzij een ieder van jullie is dit mogelijk gemaakt.

Nepalaktie berichtgeving & donatie
Lieve vrienden,
De recente aardbeving in Nepal is een aangrijpende herinnering van vergankelijkheid en het feit dat verstoringen in de vier externe elementen op ieder moment alles weg kan vagen wat we als kostbaar of zeker beschouwen.

Op dit moment in de tijd, ondergaan veel mensen in Nepal enorm leed en ontbering. Duizenden hebben hun leven verloren, waar nog vele meer gewond, dakloos of wees zijn geworden. Hoewel de huidige ramp de internationale gemeenschap heeft geïnspireerd om haar solidariteit en steun te betuigen, zijn er nog vele afgelegen gebieden die nog niet bereikt zijn door hulpdiensten en waar zelfs de meest elementaire levensbehoeften ontbreken. Dit is met name het geval voor de Tibetaanse vluchtelingen die in de verafgelegen berggebieden van Nepal leven. Deze afgelegen gebieden zijn vaak uiterst moeilijk te bereiken en in de huidige omstandigheden, alleen te voet of te paard.

Als een organisatie gewijd aan humanitaire doelen in de verre Golog regio, wil de Golog Support Foundation haar hulp uit breiden naar de mensen die momenteel lijden in de nasleep van de aardbeving en haar know-how en ervaring inzetten in hun voordeel. Met in het bijzonder aandacht voor hen die het tot nu toe hebben moeten stellen zonder de reguliere hulporganisaties. Dit zijn met name de Tibetaanse vluchtelingen en de lokale bevolking in de afgelegen gebieden, waar de toegang bijzonder moeilijk is.

Dit is de reden waarom wij u vriendelijk verzoeken ons te helpen door financiële ondersteuning van onze campagne. Lama Jigmé Namgyal heeft een aantal zeer goede en betrouwbare Tibetaanse contacten ter plaatse, die bereid en in staat zijn om naar de specifieke gebieden af te reizen. Zowel te voet of te paard, daar waar hulp het hardste nodig is. Zoals met al onze projecten en campagnes, zorgen wij ervoor dat al het ingezamelde geld direct naar de mensen gaat waar het voor bestemd is. Door een donatie aan deze campagne van de Golog Support Foundation, kan je echt een enorm verschil maken en hulp bieden aan mensen die in de meest wanhopige omstandigheden.

Om te doneren, maak je een overschrijving op het volgende rekeningnummer: NL67RABO0133137848 in de naam van de Stichting Golog Support Foundation (BIC RABONL2U).

Vermeld in de omschrijving ‘Nepal help’ en stuur een email naar info@gologsupport.org met uw informatie en donatie. Wij willen je bedanken in een persoonlijk bericht en houden je graag op de hoogte van vorderingen rondom deze campagne. Opmerking: Donaties aan de Golog Support Foundation zijn fiscaal aftrekbaar. Hartelijk dank voor uw vrijgevigheid!

Lama Jigmé Namgyal