Golog Healthcare

Vanwege nieuwe regelgeving, van overheidswege opgelegd, ontstond voor onze stichting een mogelijkheid om een 2e gezondheidscentrum te realiseren.

Ons kinderhuis kreeg te maken met deze nieuwe regelgeving en kon hier niet aan voldoen. Het besluit werd genomen. Nieuwbouw!

En zo ontstond, naast ons 1e gezondheidscentrum “Phende Menkhang” in Dawu ons 2e gezondheidscentrum in Gabde County.

 


lees meer…

Golog Education

De Golog Support Foundation heeft een school geadopteerd in de stad Dawu. Docenten, werkzaam op deze school,  zijn tevens als monnik verbonden aan het bijbehorende klooster.

Een aantal malen werd dit onderwijsproject bezocht. Lees hier de reisverslagen opgemaakt door Hannemeis Peis en Shaya Laughlin en neem een kijkje in Golog Support Education.

 

lees meer…

Golog Childfund

Het Golog Childfund biedt, in de meest ruime zin van het woord, zorg aan een groep kinderen die wees zijn geraakt. Wij doen dit door middel van het bieden van onderdak, kleding, eten, indien nodig medicatie en het verstrekken van gratis onderwijs.

Het Golog Childfund biedt deze weeskinderen toekomstperspectief en veiligheid.
lees meer…

Lama Jigmé Namgyal

Initiator van de stichting Golog Support Foundation is Lama Jigmé Namgyal. In 1973 werd hij geboren in een nomadenfamilie in de Gologregio.
lees meer

Tibet en haar nomadenbevolking

Nomaden zijn mensen die rondtrekken en die geen vaste plek hebben om te verblijven. Het woord stamt af uit het Grieks en betekent “herdersvolken” : zij die hun kudde weiden.

lees meer

Steun ons!

Jij kunt ons helpen!

Door het doen van een donatie en op deze manier onze projecten financieel te ondersteunen.

Er zijn diverse vrijwilligersmogelijkheden binnen onze stichting waarin je van betekenis kunt zijn.

Organiseer je een evenement, wil je een leuke voorlichtingsbijeenkomst over Tibet, nomaden of onze projecten? Wij verzorgen deze graag.

 

KLIK HIER

Afgestudeerd

Op 17 juni 2017 bereikte ons vanuit Golog het bericht dat Jangchub, die mede dankzij financiële ondersteuning door onze stichting, officieel is afgestudeerd in de traditionele Tibetaanse geneeskunde. Deze studie duurt een aantal jaar en sinds dit afstuderen mag hij...

Lees meer

Jerome!

Sinds haar oprichting in 2007 heeft onze stichting zijn allerjongste donateur mogen verwelkomen. Jerome doneerde zijn 4 euro voor de opvang van onze weeskinderen in Tibet. Wij zijn ontroerd door dit gebaar en vinden dat Jerome een plekje op onze website verdient...

Lees meer