Golog Healthcare

Aan het begin van het jaar 2010 ontstond voor ons de mogelijkheid om een eerste healthcarecentrum te bouwen in de provincie Darlag. Het project “Phende Menkhang”. Op een gedoneerd stuk grond van een lokaal klooster werd een centrum gebouwd voorzien van een zestal kamers.

In de zomer van 2012 werd gestart met de ontwikkeling en realisatie van ons tweede gezondheidscentrum “Gabde”.
Anno 2018 is dit centrum operationeel.

 


lees meer…

Golog Education

De Golog Support Foundation heeft een school geadopteerd in de stad Dawu (Dratshog Lobchung school). Docenten, werkzaam op deze school, zijn tevens als monnik verbonden aan het bijbehorende Tratsokklooster.

Een aantal malen werd dit onderwijsproject bezocht. Lees hier de reisverslagen opgemaakt door Hannemeis Peis en Shaya Laughlin en neem een kijkje in Golog Support Education.

 

lees meer…

Golog Childfund

Het Golog Childfund biedt, in de meest ruime zin van het woord, zorg aan een groep kinderen die wees zijn geraakt. Wij doen dit door middel van het bieden van onderdak, kleding, eten, indien nodig medicatie en het verstrekken van gratis onderwijs.

Het Golog Childfund biedt deze weeskinderen toekomstperspectief en veiligheid.
lees meer…

Lama Jigmé Namgyal

Initiator van de stichting Golog Support Foundation is Lama Jigmé Namgyal. In 1973 werd hij geboren in een nomadenfamilie in de Gologregio.

Tibet en haar nomadenbevolking

Nomaden zijn mensen die rondtrekken en die geen vaste plek hebben om te verblijven. Het woord stamt af uit het Grieks en betekent “herdersvolken” : zij die hun kudde weiden.

Steun ons!

Jij kunt ons helpen!

Door het doen van een donatie en op deze manier onze projecten financieel te ondersteunen.

Er zijn diverse vrijwilligersmogelijkheden binnen onze stichting waarin je van betekenis kunt zijn.

Organiseer je een evenement, wil je een leuke voorlichtingsbijeenkomst over Tibet, nomaden of onze projecten? Wij verzorgen deze graag.

 

Update mei 2021

Update mei 2021

Wij zijn een organisatie die (wees) kinderen in de Golog regio ondersteunt. Onze financiële bijdrage  wordt ter plekke besteed aan schoolgeld en soms ook aan kosten van levensonderhoud. Dit doen wij structureel, voor de gehele periode dat een kind een schoolopleiding...

Lees meer
Nieuwjaarsboodschap 2021

Nieuwjaarsboodschap 2021

Tashi delek! I wish you all a happy Tibetan New Year. And with happy I mean a calm and peaceful mind. May you develop more and more mental happiness and good inner values. Try to keep your relationships warm and healthy. Develop unconditional love or at least try to...

Lees meer
Update

Update

Wegens gewijzigde omstandigheden, die buiten onze invloedssfeer liggen, is het voor onze stichting Golog Support Foundation (GSF) niet langer mogelijk om de school dan wel het weeshuis door het zenden van geld te ondersteunen. Zowel het weeshuis als de school hebben...

Lees meer